VANDAAG ZIJN ER VERSCHILLENDE MIDDELEN OM ONGEWENSTE DRONES TE STOPPEN:

°   Het neerschieten met conventionele wapens
°   Getrainde roofvogels
°   Netten

Aangezien een DRONE makkelijk 80km/uur bereikt en een ernstige bedreiging kan vormen, zullen bovenstaande middelen niet afdoende zijn, zelfs bij detectie op grote afstand. Deze technieken eisen te allen tijde de aanwezigheid van getrainde personen of specifieke middelen. En wat te doen dan bij meerdere gelijktijdige aanvallen?

De uitschakeling van RF- en/of GPS-signalen kan door middel van een Jammer. Hierbij wordt een sterke RF-puls gestuurd in de richting van de DRONE om zo op een vrij eenvoudige manier het ingestelde traject te verstoren. Zowel het zendvermogen, als de gewenste frequentieband, kan modulair worden ingesteld op de Jammer om een zo groot mogelijk spectrum te verstoren.

 Vaak volstaat een puls van enkele seconden. Doordat de puls zo kort is, worden WiFi- of GSM-signalen van andere apparaten niet onderbroken.

Afhankelijk van het gewenste zendvermogen en de frequentiebanden kan de unit in een zeer compacte 'discrete' koffer worden gemonteerd.

 

JAMMING

Bij de uitschakeling van ongewenste DRONES maken wij gebruik van jamming technologie. Een sterke RF-puls onderbreekt de communicatie van de DRONE operator en/of GPS signalen.